Öndürijiniň bahasy USB fitness ýöreýiş enjamy bilen işleýän pyýada maşyn enjamy

Manufacturer price home fitness walking running machine electrical treadmill with USB Treadmill

Gysga düşündiriş:

Port: FOB FUZHOU PORT;FOB NINGBO PORT;
Töleg şertleri: L / C; D / A; D / P; T / T;
Üpjünçilik ukyby: Günde 500 toplum / toplum
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Heartürek urmasynyň synagy: El bilen

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PL-B20S (1)

Çalt Jikme-jiklik

Port: FOB FUZHOU PORT;FOB NINGBO PORT;

Töleg şertleri: L / C; D / A; D / P; T / T;

Üpjünçilik ukyby: Günde 500 toplum / toplum

Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

Heartürek urmasynyň synagy: El bilen

Tizlik aralygy: 1.0-18 KM / H.

Programma: öý

PL-B20S-02
PL-B20S-03

Gurnama ölçegi: 1920 * 865 * 1340mm

Gaplaň: 0-15%: Standart konfigurasiýa

Eplenen ululygy: 1120 * 865 * 1660mm

Material: Polat

Jyns: Unisex

Model belgisi: PL-B20

Netijeli işlemegiň ululygy: 1410 * 520mm

Motor: 1.75-4.5 at güýji

Marka ady: PULO

“Combo Set” hödürlenýär: 0

Funksiýa: Heartürek urşy

Hususylaşdyrylan: Hawa

Sürüjiniň görnüşi: Elektrik

Gaplamagyň ululygy: 2010 * 950 * 380mm

Eplenýän: Hawa

PL-B20S-04
PL-B20S-05

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, Aralyk, Heartürek urşy,

Ekranyň görnüşi: LCD ekran

Giňligi: 50 sm-den gowrak (Şol sanda)

.Ük göteriji: 140 kg

Gaplamak jikme-jigi: PE sumkasy, karton, poli köpükli täze zolakly 5 gatly karton eksport edildi.

Gurşun wagty

1-68 40 gün düzýär

68 Gepleşikleri düzýär

Spesifikasiýa

Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

Marka ady: PULO

Model belgisi: PL-B20S

Konsol ekrany: 10.1 Inç HD LCD ekrany

Baglanyş: 1-15%

Eplenýän: Hawa

Heartürek urmasyny barlamak: Hawa

Tizlik aralygy: sagatda 1,0-18 km

Konsol displeýi: Tizlik, iş wagty, aralyk, Heartürek urşy,

Motor: 1.75-4.5 at güýji

Netijeli işleýiş ululygy: 1410-520mm

Gaplamagyň ululygy: 2010 * 950 * 380mm

Gurnama ölçegi: 1920 * 865 * 1340mm

Eplenen ululygy: 1120 * 865 * 1660mm

.Ük göteriji: 140kg

 

PL-B20S

Elektrik ýörelgesi

“PULO Light” täjirçilik öýünde ýokary derejeli elektrik pyýada ýörelgesi ulanylýar

Lighteňil telekeçiligiň owadan görnüşi

140 KG göteriji

Sport zaly, ofis, kaşaň jaý üçin amatly

Pyýada ýörelgesini owadan etmek üçin üns berýäris, özüňizi owadan etmäge gönükdirýärsiňiz.

 

4.5 HP ENERGI TyA Tygşytlamak

4.5 HP Super sessiz Super Energiýa tygşytlylygy

 

Köp gatly işleýän guşak sessiz we şok siňdirişi

Geýmäge çydamly ýüz

Sesi peseltmek gatlagy

Stokary güýçlendiriji gatlak

EVA şok siňdiriş gatlagy

Stokary güýç goldaw gatlagy

Sorag-jogap

S: Esasan haýsy maşyn bilen işleýärsiňiz?

A.Biz birnäçe ýyllap öýde we täjirçilik ýörelgesinde ýöriteleşýäris,

2.Q: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

A. Umuman aýdylanda, harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün, ýa-da harytlar ätiýaçda ýok bolsa 20-30 gün, mukdaryna görä,

3.Q panting Deri we deri üçin reňk nusgasyny berýärsiňizmi, mugt ýa-da goşmaça?

A.Hawa, köp mukdarda öndürilmezden ozal reňk nusgasyny hödürläp bileris, mugt,

4.Q: Satuw hyzmatyndan soň nähili bolar?

A. Satuwdan soň hünärmenlerimiz bar, gurnamak we tehniki hyzmat etmek üçin wideo we suratlary hödürleýäris.

5. Logotipimizi maşyna goýup bilerismi?

A;Hawa, OEM hyzmatyny kabul edýäris, logotipiňizi çap etmäge kömek edip bileris, soň logotipi maşyna goýup bilersiňiz,

PL-B20S-01
PL-B20S-06
PL-B20S-07
PL-B20S-08
PL-B20S-09
PL-B20S-10
PL-B20S-11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler