PX01T560-L sport zaly fitnes enjamlary Işleýän maşyn täjirçilik derejeli ýöriş zolagy 2,5HP LCD ekrany we 560 guşak ölçegi

PX01T560-L Gym Fitness Equipment Running Machine Commercial Grade Treadmill 2.5HP Motor With LCD Screen and 560 Belt Size

Gysga düşündiriş:

Ölçegleri: 2205 * 858 * 1429mm
Arassa agramy: 173KG
Iň köp ulanyjy ýük: 250KG
Işleýän paluba: 858mm
Netijeli iş meýdany: 1550 * 560mm
Işleýän tagtanyň galyňlygy: 25mm
Ekranyň görnüşi: LCD
Dolandyryş görnüşi: degiň
Eňňit aralygy: 0-15%
Tizlik aralygy: 1-18KM / H.
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V
Motor güýji: AC 5HP
Motoryň üznüksiz güýji: AC 2.5HP
Beýleki aýratynlyklar: Tizlik, wagt, aralyk, kaloriýa, ýürek urşy, 12 görnüşli el programmasy, USB zarýad bermek, MP3, Bluetooth ses.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1.PX01T560-L Güýçli 2,5 HP ultra-ümsüm hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, beýlekileri biynjalyk etmän, rahat we rahat sport gurşawyny üpjün edýär.

2. Merkezi konsoldaky ajaýyp düwme dizaýny, öwrümde tizligi sazlamaga we metbugatda başlamaga / durmaga mümkinçilik berýär.Işleýän tizlik aralygy 1-den 18 km / sag aralygynda netijeli sazlanyp bilner we eňňit aralygy 0-15% -den düzülip bilner, fiziki ýagdaýyňyza we maşk güýjüňize baglylykda eňňidiň dürli tizlik derejelerini saýlamaga mümkinçilik berer.

3.PX01T560-L -okary elastik silikon şok sorujy ulgam tarapyndan goldanýar we 560mm giňlikdäki paluba bilen USB zarýad bermek, ses girizmek, MP3 we ş.m.

4.Multi-funksiýaly LCD displeý, LCD ekranyndaky wagt, tizlik, aralyk we kaloriýa ýürek urşy, hakyky wagtda maşklaryňyzyň gidişine gözegçilik edýär.

 

 

 
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler