Söwda sport zalynyň enjamlary Işleýän maşyn bukulýan elektrik motorly pyýada zolagy

Commercial Gym Equipment Running Machine Folding Electric Motorized Treadmill

Gysga düşündiriş:

Port: FOB FUZHOU PORT; FOB NINGBO PORT
Töleg şertleri: L / C, D / A, D / P, T / T.
Üpjünçilik ukyby: günde 500 toplum / toplum
GW / NW: 104 kg / 89 kg
Gelip çykan ýeri: Hytaýyň Fujian
Heartürek urmasynyň synagy: El bilen

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PL-AS8 (1)

Çalt jikme-jiklik:

Port: FOB FUZHOU PORT;FOB NINGBO PORT.

Töleg şertleri: L / C, D / A, D / P, T / T.

Üpjünçilik ukyby: günde 500 toplum / toplum

GW / NW: 104 kg / 89 kg

Gelip çykan ýeri: Hytaýyň Fujian

Heartürek urmasynyň synagy: El bilen

Tizlik aralygy: sagatda 1,0-20 km

Programma: öý

PL-AS8-02
PL-AS8-03

Jyns: Unisex

Model belgisi: PL-AS8

Netijeli işlemegiň ululygy: 520 * 1860mm

Motor: 4.5 HP DC Motor

Marka ady: PULO

“Combo Set” hödürlenýär: 0

Funksiýa: Heartürek urşy

Hususylaşdyrylan: hawa

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, Aralyk, Heartürek urşy.

Ekranyň görnüşi: LCD ekran

Giňligi: 50 sm-den gowrak (şol sanda)

-Ük göteriji: 0-130kg

Baglanyş: 0-18%

Gaplamak jikme-jigi: PE sumkasy, karton, poli köpükli täze pyýada zolakly 5 gatly karton eksport edildi.

PL-AS8-04

Gurşun wagty

1-68 40 gün düzýär

68 sany gepleşik

Spesifikasiýa

Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

Marka ady: PULO

Model belgisi: PL-AS8

Konsol displeýi: 7 Windows senesi wizual akril

Baglanyş: 0-18%

Eplenýän: Hawa

NW (kg): 89

GW (kg): 104

PL-AS8-05
PL-AS8-06

Tizlik aralygy: sagatda 1.0-20.0 km

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, Aralyk, atylylyk tizligi

Motor: 4.5 HP DC motor

Netijeli işleýiş ululygy: 520 * 1500mm

Gaplamagyň ululygy: 1810 * 900 * 440mm

Gurnama ölçegi: 1547 * 740 * 1295mm

Eplenen ululygy: 1830 * 860 * 1350mm

-Ük göteriji: 130 kg

Lýuks iş ýoly

Siziň üçin iň gowusy, hünärmen pyýada ýörelgesi PL-AS8

Köp gatly işleýän guşak sessiz we şok siňdirişi

Geýmäge çydamly ýüz

Sesi peseltmek gatlagy

Stokary güýçlendiriji gatlak

EVA şok siňdiriş gatlagy

Stokary güýç goldaw gatlagy

PL-AS8-07

Sorag-jogap

1-nji sorag: näme üçin bizi saýlamaly?

A1: Halkara söwdasynda 10 ýyllyk tejribämiz bar.

A2: eltip bermegiň wagtyny düýbünden gyssagly.

2-nji sorag: Köp mukdarda sargyt tabşyrmagyň wagty näçe?

J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan soň 30-45 iş güni gerek bolar, belli bir gowşuryş wagty sargytlaryňyza we mukdaryna baglydyr.

3-nji sorag: Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?

J: T / T bank geçirişini, göz öňünde tutulanda L / C, Paypal, Western Union we Alibaba arkaly tölegleri kabul edýäris, (iň amatly usuly saýlap bilersiňiz)

4-nji sorag: Garnituralary eltmegiň usuly:

A1: Beýleki harytlaryňyzyň gapy bilen size ibermek.

A2: Garnituralar gyssagly zerur bolsa, olary gyssagly görnüşde eltip bolýar, ýükleri satyjymyz göterýär.

PL-AS8-01
PL-AS8-08
PL-AS8-09
PL-AS8-10
PL-AS8-11
PL-AS8-12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler