Söwda derejeli sport zaly uly göwrümli sport fitnes ylgaw enjamlary, köp funksiýaly fitnes enjamlary

Commercial-grade gym club treadmill large scale sports fitness running equipment single multi-function fitness equipment

Gysga düşündiriş:

Port: FOB FUZHOU PORT;FOB NINGBO PORT
Töleg şertleri: L / C;D / A; D / P; T / T.
Üpjünçilik ukyby: Günde 500 toplum / toplum
GW / NW: 113 KG / 103 KG
Gelip çykan ýeri: Hytaýyň Fujian

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PL-C6 (1)

Çalt Jikme-jiklik

Port: FOB FUZHOU PORT;FOB NINGBO PORT

Töleg şertleri: L / C;D / A; D / P; T / T.

Üpjünçilik ukyby: Günde 500 toplum / toplum

GW / NW: 113 KG / 103 KG

Gelip çykan ýeri: Hytaýyň Fujian

Heartürek urmasynyň synagy: El bilen

Tizlik aralygy: sagatda 0.8-20km

Programma: Öý

PL-C6-03
PL-C6-02

Gurnama ölçegi: 1750 * 860 * 1450mm

Gaplaň: 0-15%: Standart konfigurasiýa

Material: Polat

Jyns: Unisex

Model belgisi: PL-C6

Netijeli işlemegiň ululygy: 520 * 1400mm

Motor: 1.5-5.0 at güýji

Marka ady: PULO

“Combo Set” hödürlenýär: 0

Funksiýa: Heartürek urşy

Hususylaşdyrylan: Hawa

Sürüjiniň görnüşi: Elektrik

Gaplamagyň ululygy: 1850 * 900 * 430mm

Eplenýän: Hawa

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, Aralyk, Heartürek urşy

Ekranyň görnüşi: LCD ekran

Giňligi: 50 sm-den gowrak (Şol sanda)

PL-C6-04

-Ük göteriji: 150 KG

Gaplamak jikme-jigi: PE sumkasy, karton, poli köpükli täze zolakly eksport edilen goňur 5 gatly karton,

Gurşun wagty

1-68 40 gün düzýär

68 sany gepleşik

Spesifikasiýa

Gelip çykan ýeri: Fujian Hytaý

Marka ady: PULO

Model belgisi: PL-C6

Konsol ekrany: 6 penjire senesi Visuaizetion akril

Baglanyş: 1-15%

Eplenýän: Hawa

Heartürek urmasyny barlamak: Hawa

NW (kg): 103

GW (kg): 113

Tizlik aralygy: 0.8-20 KM / H.

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, aralyk;Heartürek urşy,

Motor: 1.5-5.0 HP Peak

Netijeli işleýiş ululygy: 520 * 1400mm

Gaplamagyň ululygy: 1850 * 900 * 430mm

Gurnama ölçegi: 1750 * 860 * 1450mm

.Ük göteriji: 150 kg

 

PL-C6

Commercialeňil söwda ýoly

Täze täzelenmäni sazlaň

15.6 Inç Led Ekrany

68 sm Iş tagtasy

 

Iki ekranly ekran

Daş-töweregi dizaýn, ähli sport maglumatlary doly görnüşde görmek bolýar

 

Jikme-jik ekran
Awtomatiki usulda

Pyýada ýörelgesiniň ömrüni uzaldyň

 

Magnit howpsuzlygy gulpy

Fallykylmagyňyzy çekiň we saklaň / saklaň

 

Heartürek urmasyny duýmak

Ramrest duýgurlygy / real wagt gözegçiligi

 

Çaýhana ammary

Harytlary ýerleşdiriň / çalt ulanyň

 

Köp gatly işleýän guşak sessiz we şok siňdirişi

Geýmäge çydamly ýüz

Sesi peseltmek gatlagy

Stokary güýçlendiriji gatlak

EVA şok siňdiriş gatlagy

Stokary güýç goldaw gatlagy

Sorag-jogap

1.Kotirowkany haçan alyp bilerin?

12 sagadyň dowamynda sitata bereris

2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

A.Bize aksiýa nusgalarymyzy iberip bileris, ýöne mugt eltip bermek üçin töleg gerek.

B. detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan soň siziň talapyňyz hökmünde nusga alarys

3. Çap etmek üçin haýsy faýllary kabul edýärsiňiz?

PDF, Ai, Core Draw, resolutionokary ölçegli JPG,

4.Biz dizaýny dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, dizaýn we öndürmek üçin hünärmen toparymyz bar, Pls bize pikirleriňizi aýdyň görkezeris, pikirleriňizi kämil görkezeris,

5.Fabrigiňyza nädip baryp bilerin?

Hytaýyň Fujian şäherindäki Fuzhou şäherindäki zawodymyz, Fujian stansiýasynda ýa-da howa menzilinde bolanyňyzda bize jaň ediň we ýakyn wagtda sizi alarys,

PL-C6-01
PL-C6-05
PL-C6-06
PL-C6-07
PL-C6-08
PL-C6-09
PL-C6-10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler