PL-TD460H-L Öý ýörelgesi

Sagdyn bolmak ömürlik bir zat, global COVID-19 döwründe öýde maşk etmek hadysasy çalt artdy, öýde maşk etmek üçin köp sanly saglyk peýdasynyň bardygyny hemmämiz bilýäris, bu bedeniňizdäki stresleri boşadyp biler, siz maşk wagtyňyzy maşgalaňyz we dostuňyz bilen geçirip bilersiňiz, öýde maşk etmek size bagt tejribesini getirip biler.

Öýde ulanylýan fitnes enjamlaryny gözleýän bolsaňyz, size “PL-TD460H-L” pyýada ýörelgesini maslahat bermek isleýäris, patentlenen daşky görnüşi durnukly we nusgawy görüş tejribesini hödürleýär, umumy çarçuwaly dizaýn merkezi konsoly gaty durnukly edýär, a berk we ygtybarly tejribe we maşkçylar üçin asuda we rahat duýgy.

4

Merkezi konsolda ýerleşýän ajaýyp düwme, bir öwrüm bilen tizligi sazlamaga we bir gezek basmak bilen başlamaga / durmaga mümkinçilik berýär.

Konsolyň iki gapdalynda iki sany suw çüýşesi saklaýjy, ulanyjylara suw çüýşesini saklamagy we durnukly saklamagyny aňsatlaşdyrýar.Orta ýerde düzülen uzyn ammar, jübi telefonlaryny, ipadlary, agzalyk kartalaryny we ş.m. saklap biler.

Tizlik, wagt, aralyk, kaloriýa, ýürek urşy, 12 görnüşli el programmasy, USB zarýad bermek, MP3, Bluetooth ses ýaly funksiýalar.

 

 


Iş wagty: Maý-24-2022