Biz hakda

“Fujian Puluo Health Science & Technologies Co., Ltd.”

PULO, 2020-nji ýylda doglan. Fujian Puluo Saglyk Ylymlar we Tehnologiýalar Co., Ltd. fitnes adamlary.

Kärhanamyzda güýçli gözleg ukyby we köp önümçilik tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenler topary bar, gözleg we ösüş depginlerimiz elmydama halkara sinhronizasiýany dowam etdirýär, Önümçilik tehnologiýasy, birinji derejeli önümçilik enjamlary we hünär synag enjamlary bar awtomatlaşdyryş we ýarym awtomat gurnama liniýa amallaryny gazanmak üçin kompaniýa önümiň hilini we ýokary durnuklylygyny üpjün etmek üçin hil dolandyryş ulgamyny berk durmuşa geçirýär.

Döredileli bäri, kompaniýa has gowy ulanyjy tejribesini we önüm gözleginiň we ösüşiniň esasy bäsdeşlik ukybyny maksat edinip, akylly ýörelge bazarynda ýerleşýär.Önümleriň moda görnüşi we ýokary hili, hünärmen we akylly adam-kompýuter täsiri we ýokary çykdajyly öndürijilik bilen bazar bäsdeşlik artykmaçlygy bilen, köp sarp edijiler tarapyndan makullandy we bu ugurda ýokary hilli markalaryň biri boldy. Hytaýda pyýada ýörelgesi.

E51A1471-01
E51A1473-02
E51A1477-03
E51A1480-04
E51A1524-05
E51A1529-06

Döredileli bäri kompaniýa telekeçilik, ofis paýlanyşy we daşary ýurt söwdasy ýaly dürli kanallar arkaly ösdi we markanyň halkaralaşmagynyň strategiki maksadyna köp tagalla etdi.Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji, doly gaýtadan işleýän enjamlary we ösen önümçilik tehnologiýasy bar.Häzirki wagtda Minqing Platinum senagat zolagynda 20,000 inedördül metr döwrebap önümçilik ussahanasy we gözleg we satuw üçin 13,000 inedördül metr giňişleýin bina bar, bu hünärmen, maglumat esasly, akylly we döwrebap dolandyryş usullary bilen topara has köp täzelik we paýhas berýär.

Kompaniýanyň bazary giň gurşap alýar, material materiallary hasaba alýar, esasy eýeçiligiň aşagyndaky inwentarlary.satuwdan soňky hyzmat wagtynda jogap.Müşderiniň aladalaryny çözmek, çeýe önümçilik guramasy, gysga eltiş sikli we ileri tutulýan we has durnukly çig mal üpjün edijileri.