Zawodyň göni Deluxe öý fitnes enjamlary köp funksiýaly elektrik motorly bukulýan pyýada ýörelgesi

Factory Direct Deluxe Home Fitness Equipment Multifunction Electric Motorized foldable Treadmill

Gysga düşündiriş:

Port: FOB FUZHOUPORT;FOB NINGBO PORT;
Töleg şertleri: L / C; D / A; D / P; T / T;
Üpjünçilik ukyby: Günde 500 toplum / toplum
GW / NW: 115 KG / 103KG
Gelip çykan ýeri : Fujian Hytaý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PL-AS7 (1)

Çalt jikme-jiklik:

Port: FOB FUZHOUPORT;FOB NINGBO PORT;

Töleg şertleri: L / C; D / A; D / P; T / T;

Üpjünçilik ukyby: Günde 500 toplum / toplum

GW / NW: 115 KG / 103KG

Gelip çykan ýeri: Hytaýyň Fujian

Heartürek urmasynyň synagy: El bilen

Tizlik aralygy: 1.0-18.8km / sag

Programma: Öý

PL-AS7-02
PL-AS7-03

Gurnama ölçegi: 1855 * 865 * 1350mm

Gaplaň: 0-15%: Standart konfigurasiýa

Material: Polat

Jyns: Unisex

Model belgisi: PL-AS7

Netijeli işlemegiň ululygy: 520 * 1350mm

Motor: 4.5 HP DC motor

Marka ady: PULO

“Combo Set” hödürlenýär: 0

Funksiýa: Heartürek urşy

Hususylaşdyrylan: Hawa

Sürüjiniň görnüşi: Elektrik

Gaplamak sanawy: 1810 * 900 * 440mm

Eplenýän: hawa

PL-AS7-04
PL-AS7-05

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, Aralyk, Heartürek urşy

Ekranyň görnüşi: LCD ekran

Giňligi: 50 sm-den gowrak (Şol sanda)

.Ük göteriji: 0-150 kg

Gaplamak jikme-jigi: PE sumkasy, karton, poli-köpükli täze zolakly eksport edilen goňur 5 gatly karton

Gurşun wagty

1-68 40 gün düzýär

68 Gepleşikleri düzýär

Spesifikasiýa

Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

Marka ady: PULO

Model belgisi: PL-AS7

Konsol displeýi: Köp funksiýa 15.6 Inç reňk ekrany

Baglanyş: 1-15%

Eplenýän: Hawa

Heartürek urşuny barlamak: Hawa

NW (kg): 103

GW (kg): 115

PL-AS7-06

Tizlik aralygy: 1.0-18.8km / sag

Konsol displeýi: Tizlik, Işleýän wagt, Aralyk, Heartürek urşy,

Motor: 4.5 HP DC Motor

Netijeli işleýiş ululygy: 520 * 1340mm

Gaplamagyň ululygy: 1810 * 900 * 440mm

Gurnama ölçegi: 1855 * 865 * 1350mm

Adingük göteriji: 150 kg

PL-AS7

GYM DÖWLET SÖWDASY

Commercialeňil söwda ýoly

Lýuksdan doly konfigurasiýa

 

103 kg Arassa agram

150 kg göteriji

52 * 135 sm ylgaw meýdany

1.0-18.8km / sag tizlik aralygy

 

18.5 dýuým wifi HD Reňkli ekran

Ylgamak Kino tomaşa edip otyrkaňyz, 5 kilometri bilmän ylgaýarsyňyz, Daş-töwerekdäki aýlaw dizaýny, Sporthli sport maglumatlary doly görnüşde görüp bolýar.

Öňki äheňli howpsuzlyk goltugy Işledilende el tutmak endigine eýeriň, Ekrany dolandyrmak üçin amatly, saklamak üçin amatly,

El bilen tutulýan ýürek urşuny ölçemek, fiziki ýagdaýyňyza hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin goltugy tutuň.

 
Köp gatly işleýän guşak sessiz we şok siňdirişi

Geýmäge çydamly ýüz

Sesi peseltmek gatlagy

Stokary güýçlendiriji gatlak

EVA şok siňdiriş gatlagy

Stokary güýç goldaw gatlagy

Sorag-jogap

S: Sargyt näçe wagtdan soň tamamlanar we iberiler?

Geleşik buýrugy gutarandan soň, adatça eltip bermegi üç sagadyň dowamynda tamamlaýarys, eger dynç alyşda ýa-da çärelerde sargyt göwrümi köp bolsa, biraz gijä galar.

S: Kwitansiýadan kanagatlanmasam, harytlary yzyna gaýtaryp bilerinmi?

Hawa, alyjy önümi alandan soň ýedi günüň içinde kanagatlanmasa, harydy yzyna gaýtarmaga ýa-da çalyşmaga hiç hili sebäbimiz ýok.

S: Has arzan teklipler üçin arzanladyş barmy?

Hawa, dürli sargytlara görä, dürli düzgünlerimiz bar, sargyt näçe uly bolsa, arzanladyş hem şonça köp.

PL-AS7-01
PL-AS7-07
PL-AS7-08
PL-AS7-09
PL-AS7-10
PL-AS7-11
PL-AS7-12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler